اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته آموزش

شرح وظایف کمیته آموزش اسپورت کیک بوکسینگ ایران :
۱-تدوین متون و برنامه های آموزشی و ارایٔه به کمیته فنی .
۲ -برنامه ریزی آموزشی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزش مربیان، داوران، نمایندگان استانها، شهرستانها و . . . ضمن هماهنگی با مسیٔولین کمیته های مربیان، داوران و…
۳ -تدوین دستورالعملهای آموزشی درون سبکی جهت ابلاغ به استانها و مربیان .
۴ -تدوین تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران جهت ابلاغ به استانها و مربیان
۵ -هماهنگی با مسیٔولین فدراسیون ورزشهای رزمی (از طریق سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران) بمنظور اخذ مجوز و برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری درجه ۳ فدراسیونی
۶-هماهنگی با مسیٔولین فدراسیون (ازطریق سبکskf ایران)بمنظور أخذ مجوز جهت کلاسهای ارتقا درجه مربیگری و داوری درجات ١و٢