اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته روابط عمومی

شرح وظایف کمیته روابط عمومی اسپورت کیک بوکسینگ :

۱-ارتباط مستمر با جراید، هفته نامه ها و ماهنامه های ورزشی .
۲-درج اخبار سبک skf ایران بطور مستمر و هفتگی در هفته نامه های ورزشی کشور، پس از تصویب مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۳ -درج اطلاعیه ، گزارش مصاحبه، پیامهای تبریک، تسلیت و . . . در جراید ورزشی پس از هماهنگی با مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران در مناسبتهای مختلف .
۴ -هماهنگی با صدا و سیمای جمهوری اس می ایران در مناسبتهای مختلف از قبیل : ورود و خروج تیمهای ملی و یا منتخب به مسابقات جهانی، بین المللی برگزاری مسابقات، سمینارها و سایر مراسمی که وجود صدا و سیما در آن احساس می شود. (در صورت امکان )
۵ -دعوت از اعضای کمیته فنی و هیات ریٔیسه سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران جهت حضور در جلسات سبکی پس از تنظیم و امضای دعوتنامه و تعیطن زمان جلسات از سوی دبیر سبک SKF ایران .
۶ -ارسال و تحویل صورتجلسات به اعضای کمیته فنی و هیات ریٔیسه سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران پس از تدوین و تنظیم صورتجلسات .
۷ -ایجاد ارتباط صحیح مسیٔولین روابط عمومی با سایر سبکهای رزمی تحت پوشش فدراسیون ورزشهای رزمی ضمن هماهنگی با مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .
۸ -ارتباط مستمر با مسیٔول روابط عمومی فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری إسلامی ضمن هماهنگی با مسئولین سبکskf ایران.
۹- ارتباط مستقیم با فرد فرد مسئولین سبک skf ایران اعضای کمیته فنی و مسیٔولین کمیته های ایران .
۱۰-اخذ اخبار مختلف از فعالیت مسیٔولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و آماده سازی آن اخبار جهت درج در جراید ورزشی .
۱۱-ارتباط مستمر با مسیٔولین روابط عمومی سبک اسپورت کیک بوکسینگ استانها و اخذ اخبار و عملکرد فعالیت از آنان