اسفند ۱, ۱۳۹۶

کمیته هماهنگی استانها

شرح وظایف کمیته هماهنگی استانها سبک اسپورت کیک بوکسینگ :
۱-ارتباط مستمر با مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها .
۲ -دعوت از مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها جهت شرکت و حضور در مراسم مختلف اسپورت کیک بوکسینگ ایران از قبیل شرکت در همایشها، مسابقات، آزمونها، استاژها و . . .
۳-ارسال و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران به مسیٔولین استانها و شهرستانها .
۴ -ارسال محموله های پستی از قبیل تقدیرنامه، احکام فنی، مربیگری، داوری، استاژها و . . . به مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها .
۵ -انعکاس مشکلات، معضلات، پیشنهادات و انتقادات مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها به مسیٔولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .